ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಪಿ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್

44

ಪ್ರಜಾಸ್ತ್ರ ಸುದ್ದಿ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೌಕರರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಚ್.ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ನೌಕರರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಎಚ್.ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ 6 ಸಾವಿರ ನೌಕರರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. 2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಿದೆಯಂತೆ. 50 ಸಾವಿರ ನೌಕರರು ಎಚ್.ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 6 ಸಾವಿರ ನೌಕರರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಚ್.ಪಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರಿ ಮೇರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!