ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವಾಸ

200

ಪ್ರಜಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶವೆಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವೀಸಾಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ 8 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವೀಸಾಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 158 ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಮಲೇಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!